Onze vrijwilligers

Wij hebben ontzettend veel respect voor onze vrijwilligers, vooral onze dorpsgenoten die ontzettend veel werk verzetten in het onderhoud van ons ‘groen’!
Dan zien we Hotze Siesling weer met de bosmaaier het hoge gras maaien bij de bijenweide…..
Dan zien we Ulbe Wijnja weer met zijn gasbrander op de jeu de boules baan…..
Dan zien we Willem Veenstra weer bovenop de zwaluwwand met een schep in de weer….
Dan zien we Gerrit en Joke de Graaf, Rinze Zoetendal, Rob Rieder, Gerard de Groot, Danny Brink weer met een enorme snoeischaar takken knippen in de speeltuin……
 
We willen bij deze even laten weten dat het enorm wordt gewaardeerd!
Een applaus van het dorp Goingarijp!
 
Natuurlijk geldt dit ook voor alle werkgroepen, organisatie en helpers van het oud papier en de jubileumcommissie. Een ieder draagt bij aan de leefbaarheid van ons dorp. DANK!!!
 
Zijn er mensen die ook wel eens een handje willen helpen bij één van de activiteiten.
Graag, laat het ons even weten….
 
Vera, Marjan, Trea, Marga en Henk