Opening bijenweide 2018

Schapen openen bijenweide-seizoen

Een kudde schapen, op zoek naar mals gras, trok maandagavond door Goingarijp met in hun kielzog een groot aantal inwoners. Het doel van deze processie was de bijenweide en omliggende grasvelden. Daar aangekomen konden de schapen zich meteen tegoed doen aan het hoog opgaande gras terwijl de aanwezige dorpelingen konden genieten van zelfgemaakte appeltaart en vlierbessensap. Dit alles ondersteund door de welluidende klanken van een geroutineerde shanty-accordeonist. Met veel verve liet hij zowel zeemansliederen als Friese evergreens voorbijkomen. Zelfs de sweltsjes genoten ervan. Aangemoedigd door de muzikale klanken hielden zij een soort zwerkbal en dansten extra rondjes boven de bijengreide. Vanwege al deze gezelligheid gingen ze zelfs later ,,op stok” dan gebruikelijk.

De heer Willem Feenstra, de enige kroade-sprekker van Friesland, hield ter gelegenheid van de seizoens-opening een inhoudelijke, doch komische toespraak. Als een gedreven dominee op de kansel declameerde hij met veel gevoel voor humor uit het liedboek ,,Fryslân sjongt”, het lied ,,Simmermoarn”, het toepasselijke eerste en derde couplet. Na deze schriftlezing stak hij de loftrompet uit over de succesvolle zwaluwwand en het kindertuintjes-project.

Na deze officiële plichtplegingen was het tijd om twee enthousiaste actievelingen in het zonnetje te zetten. Corriet van Rossen en Annemiek Wierdak werden geridderd in de ,,Orde van het Veldboeket’’ en kregen een fleurrijk veldboeketje aangeboden van de spreekstalmeester. Het bleef daarna nog lang gezellig bij de bijengreide.

Mooie reportage van de opening: Schapen in Goingarijp

Goingarijp heeft verschillende natuur projecten. Vele vrijwilligers steken de handen uit de mouwen om deze projecten vorm te geven.