AED

Goingarijp beschikt over 4 AED verspreid door het dorp:
* aan de gevel van restaurant De Klokkenstoel
* in jachthaven Plaatje
* bij zeilschool ’t Garijp
* onder de carport op Rypwei 11

Als elke seconde telt…

Red een leven in uw buurt
Word burgerhulpverlener

AED

Goingarijp is in het bezit van een Automatische Externe Defibrillator (AED).

De AED is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door het geven van een elektrische schok. Voor het kunnen hanteren van de AED zijn burgerhulpverleners nodig.

Oproep voor burgerhulpverlener

We kunnen altijd nieuwe burgerhulpverleners gebruiken in Goingarijp. Plaatselijk Belang Goingarijp (PBG) is daarom op zoek naar dorpsgenoten die zich willen aanmelden als burgerhulpverlener. PBG hoopt op een poule van minstens 20 vrijwilligers, zodat de kans groot is, dat als het nodig is, er ook daadwerkelijk burgerhulpverleners in het dorp zijn.

Wie kan burgerhulpverlener worden?

Iedereen van 18 jaar en ouder, die voor zichzelf, voor studie of voor beroep heeft leren reanimeren en in het bezit is van een geldig diploma of certificaat.

Geen diploma of certificaat?

De kosten van de basiscursus (1 dagdeel) en herhalingsles (na telkens 18 maanden) zijn voor rekening van PBG. De cursusdatum wordt in overleg met de deelnemers gepland.

Moet ik 24 uur per dag beschikbaar zijn?

Nee, het is niet noodzakelijk om 24 uur per dag beschikbaar te zijn. Als burgerhulpverlener bent u aangemeld bij een oproepsysteem voor reanimatie. Bij een hartstilstand in uw buurt krijgt u een oproep via uw mobiel (SMS) om naar het slachtoffer te gaan. Bij een oproep bent u nooit verplicht om naar het slachtoffer te gaan. Het kan zijn dat u de oproep niet op tijd ziet, te ver van het slachtoffer bent of echt niet weg kunt.

Nog vragen?

Twijfelt u nog of burgerhulpverlener iets voor u is? Graag verwijzen we dan naar de site www.hartslagnu.nl of bel Marga van den Brink, lid bestuur PGB 06-30383937

Aanmelden als burghulpverlener Goingarijp

Als u belangstelling heeft en zich wilt aanmelden, dan verzoeken wij u vriendelijk een mail te sturen naar info@goingarijp.frl o.v.v. AED-burgerhulpverlener