Geschiedenis

Goingarijp is een dorp in de derde grietenij van de Zevenwouden, Doniawerstal. Het heeft zijn ontstaan te danken aan een diluviale hoogte in het laag liggend gebied. Uit de kaarten van de 17e eeuw en later blijkt dat het dorp en zijn omgeving langs een vaart loopt. Deze vaart wordt op een kaart van 1698/1718 aangegeven met de naam Lijkvaart, althans het gedeelte ten zuiden van de Tsjerkebuorren en de Broekstervaart. Ten noorden van de Tsjerkebuorren loopt deze vaart naar het zogenaamde Klooster. Verder heeft de vaart een uitgang naar de poel.

Lees hier het hele stuk: Geschiedenis

Overzicht van belangrijke data: Data overzicht

Goingarijpster Poelen

De Goingarijpsterpoelen staan op meerder plaatsen in directe verbinding met het Sneekermeer en is hier enkel van gescheiden door de eilandjes de Greate Griene en de Lytse Griene. Via de Noorder Oudeweg (Noarder Alde Wei) staat het meer aan de zuidkant in verbinding met de Langweerderwielen (Langwarder Wielen). Aan het meer ligt het dorp Goingarijp (Goaïingaryp) met jachthaven. De meren maken deel uit van het Natura 2000-gebied Sneekermeergebied.

Parel aan de Poel

In Goingarijp is er vanaf 1900 veel veranderd. Het was vroeger een sterk geïsoleerd dorp dat alleen over het water te bereiken was. Het behoorde bij de gemeente Doniawerstal, met Langweer als hoofdplaats. Over het water, via de Goingarijpster Poelen, Oudeweg en Langweerder Wielen of via de Lijkvaart en Broekstervaart, had men verbinding met de andere dorpen in de gemeente. Veel boerderijen waren te bereiken via de zogenaamde draaibruggen, ook wel set genoemd.

Lees hier het hele artikel uit de Jouster Courant (1999): Parel aan de Poel