Dorpsschouw

Dit jaar is de dorpsschouw iets anders verlopen dan gebruikelijk. We hebben namelijk door een misverstand geen gelegenheid gehad om u als bewoners in kennis te stellen van de op handen zijnde dorpsschouw. Maar geen nood …. , want mocht u in uw woonomgeving een misstand of verbeterpunt signaleren dan kunt u dit te allen tijde melden bij de Gemeente.

Het meldingsformulier staat op de website van de Gemeente:

www.defryskemarren.nl     U klikt op  ‘melding’.

In het kader van de dorpsschouw is de Gemeente gevraagd om een rij grastegels aan te brengen langs de Rypwei nrs 1 t/m 11. Door grote vrachtauto’s wordt de berm namelijk regelmatig stuk gereden. Het aanbrengen van deze grastegels is in de planning van de Gemeente opgenomen.

Verder zal een omgewaaide knotwilg verwijderd worden en een scheefstaande lantaarnpaal in de bocht van It String rechtgezet worden.

De gemeente bekijkt ook of de oever van de Lijkvaart niet teveel het water ingroeit en zoekt uit wie verantwoordelijk is voor onderhoud van deze walkant.