Verslag Eerste 10 Lessen

In april is de activiteitencommissie benaderd door Bibliotheken Mar&Fean en Miks welzijn om een project: ”Buurtbakkie en tabletpret” op te zetten in Goingarijp en omgeving. De bedoeling van dit project is om senioren gezellig bij elkaar te laten komen in 20 bijeenkomsten op dinsdagmiddag van 14.30 tot 16.00 uur om samen in een ontspannen sfeer te ontdekken wat je allemaal kunt doen met een tablet.

Voor de deelnemers die niet in het bezit zijn van een tablet of een I-pad is er de mogelijkheid om er een in bruikleen te krijgen, deze mag men mee naar huis nemen zodat er daar ook geoefend kan worden. De eerste 10 bijeenkomsten vonden in april t/m juni plaats, gevolgd door een zomerstop. Na de zomerstop zijn er nog eens 10 bijeenkomsten.

Samen met iemand die stage loopt bij Miks welzijn en enkele vrijwilligers hier uit het dorp is er op 23 april jl gestart in de B&B van de klokkenstoel met een leuk groepje van 10 deelnemers hier uit het dorp en 2 uit Terkaple. Al doende leert men de mogelijkheden van een tablet verkennen en er is natuurlijk tijd voor een kopje koffie of thee en een gezellig praatje.

Iedere deelnemer kan zelf aangeven wat hij/zij graag wil leren. De een wil graag leren mailen en een ander wil apps installeren daarmee aan de slag te gaan etc.

We kunnen zeggen dat de eerste 10 bijeenkomsten leerzame maar vooral gezellige bijeenkomsten zijn geweest. We hopen iedereen na de zomerstop weer te zien.

Vanaf dinsdag 11 september weer elke dinsdag van 14:30-16:00 in de B&B klokkenstoel. De data staan ook in de agenda.

Tot gauw!

Dirk, Sistra en Hammy