Over Plaatselijk Belang

Vereniging voor Plaatselijk Belang Goingarijp

De Vereniging voor Plaatselijk Belang  en Vreemdelingenverkeer Goingarijp is opgericht op 21 september 1917 (PBG).

Inzet en uitgangspunt was en is: het bevorderen van de leefbaarheid. De leefbaarheid willen we graag vertalen in de volgende doelstellingen: goede voorzieningen en een goed woon- en leefklimaat. Het bestuur van PBG probeert de hierboven geformuleerde doelstellingen te realiseren o.a. via het reguliere overleg met de gemeente en door middel van het organiseren van allerlei activiteiten voor de bewoners.

Alle meerderjarige, vaste inwoners van Goingarijp kunnen lid worden van de vereniging. Bezitters van tweede woningen kunnen wel lid zijn, maar hebben in de vergaderingen geen stemrecht.

De contributie bedraagt € 7,50 per persoon per jaar.

Samenstelling bestuur:

  • Mevr. Marga van den Brink (interim-voorzitter)
  • Mevr. Linda Grijn (penningmeester)

Voor het uitvoeren van verschillende activiteiten wordt het bestuur ondersteund door  vrijwilligers uit het dorp.

Deelname aan activiteiten: Lees hier meer over de deelname aan activiteiten

Privacy Beleid : Lees hier het privacy beleid document van PBG