AgendaZondag 3 september NAZOMERFEEST

Een gezellige afsluiting van de zomer in Italiaanse sferen met een pizza foodtruck en voor toe een heerlijk ijsje uit de ijsbar van Boereeis. We hopen op een grote opkomst!


5 activiteiten met subsidie van Provincie Fryslan

Plaatselijk Belang Goingarijp organiseert het komende jaar maar liefst 5 activiteiten op en om het water, in samenwerking met restaurant De Klokkenstoel en watersportcentrum ’t Garijp. Dankzij een mooi subsidiebedrag van provincie Frysl├ón kunnen we deze activiteiten aan al onze dorpsbewoners aanbieden.

Wat en wanneer?
Inmiddels hebben de eerste 2 activiteiten plaatsgevonden. Het waren succesvolle activiteiten met veel deelnemers.
Voor dit jaar staat zaterdag 23 september – sloepvaren met sloepen van ’t Garijp en een picknicklunch van De Klokkenstoel nog op het programma. Een uitnodiging ontvang je via e-mail en de dorps app.

In april en mei van 2024 staan nog 2 activiteiten op het programma, daarover later.

Historische dorpswandeling

In Goingarijp kunt u een unieke historische dorpswandeling maken. Naast de kerk bij de brievenbus vindt u een Informatiebord met daarop de historie van het dorp en haar bewoners. Dit is tevens het startpunt van de dorpswandeling. Op het Informatiebord kunt u de QR-code scannen die leidt naar een twaalftal wandelbordjes die rondom de kerk en in de oude kern staan. De dorpswandeling is gekoppeld aan de website www.dorpscanon.nl. De website wordt in de toekomst uitgebreid met meer verhalen en foto’s. Indien u niet over een smartphone beschikt, is in het bibliotheekje van de haven een papieren versie van de dorpswandeling beschikbaar.