AgendaAlgemene Leden Vergadering
Op woensdag 15 mei is de ALV van Plaatselijk Belang, u bent van harte welkom.
locatie: De Klokkenstoel
tijdstip: inloop vanaf 19.30 uur, start om 20.00

Na afloop is er tijd om na te praten met elkaar met een drankje/hapje


5 activiteiten met subsidie van Provincie Fryslan

Plaatselijk Belang Goingarijp heeft in 2023 een mooie subsidie van de provincie Fryslân ontvangen om 5 activiteiten voor het dorp te organiseren. In samenwerking met restaurant De Klokkenstoel en watersportcentrum ’t Garijp hebben we in 2023 al 3 succesvolle activiteiten georganiseerd en nu staan er nog 2 activiteiten op het programma:

1. Woensdag 1 mei: zeilen met na afloop een hapje en drankje
We verzamelen om 18.30 uur bij de zeilschool en gaan dan het water op om met elkaar te gaan zeilen. Daarna praten we na met een drankje en hapje bij De Klokkenstoel.

2. Zaterdag 11 mei: suppen en/of kanoën met na afloop lunch
We verzamelen om 11.00 uur bij de zeilschool. Je mag kanoën en suppen of allebei. Na afloop staat er bij De Klokkenstoel een heerlijke lunch klaar.

De activiteiten zijn voor alle dorpsbewoners van Goingarijp gratis en je kunt je aanmelden via info@goingarijp.frl
Om zoveel mogelijk deelnemers te bereiken, volgt er via e-mail en de dorpsapp nog een uitnodiging. Ook aan deze 2 activiteiten is weer een fotowedstrijd verbonden, met mooie prijzen!

We hopen op een mooie opkomst!

Historische dorpswandeling

In Goingarijp kunt u een unieke historische dorpswandeling maken. Naast de kerk bij de brievenbus vindt u een Informatiebord met daarop de historie van het dorp en haar bewoners. Dit is tevens het startpunt van de dorpswandeling. Op het Informatiebord kunt u de QR-code scannen die leidt naar een twaalftal wandelbordjes die rondom de kerk en in de oude kern staan. De dorpswandeling is gekoppeld aan de website www.dorpscanon.nl. De website wordt in de toekomst uitgebreid met meer verhalen en foto’s. Indien u niet over een smartphone beschikt, is in het bibliotheekje van de haven een papieren versie van de dorpswandeling beschikbaar.