Agenda
5 activiteiten met subsidie van Provincie Fryslan

Plaatselijk Belang Goingarijp organiseert het komende jaar maar liefst 5 activiteiten op en om het water, in samenwerking met restaurant De Klokkenstoel en watersportcentrum ’t Garijp. Dankzij een mooi subsidiebedrag van provincie Frysl├ón kunnen we deze activiteiten aan al onze dorpsbewoners aanbieden.

Wat en wanneer?
Inmiddels hebben de eerste 3 activiteiten plaatsgevonden. Het waren succesvolle activiteiten voor de jongeren en de wat minder jongeren. Ook de samenwerking van Watersportcentrum ’t Garijp en restaurant De Klokkenstoel aan de activiteiten is zeer goed verlopen en we verheugen ons al op volgende jaar. In april en mei 2024 organiseert de Activiteitencommissie de laatste 2 activiteiten. Alle dorpsbewoners ontvangen tegen die tijd weer een uitnodiging en hopelijk worden die weer net zo succesvol als de 3 eerdere activiteiten.

Historische dorpswandeling

In Goingarijp kunt u een unieke historische dorpswandeling maken. Naast de kerk bij de brievenbus vindt u een Informatiebord met daarop de historie van het dorp en haar bewoners. Dit is tevens het startpunt van de dorpswandeling. Op het Informatiebord kunt u de QR-code scannen die leidt naar een twaalftal wandelbordjes die rondom de kerk en in de oude kern staan. De dorpswandeling is gekoppeld aan de website www.dorpscanon.nl. De website wordt in de toekomst uitgebreid met meer verhalen en foto’s. Indien u niet over een smartphone beschikt, is in het bibliotheekje van de haven een papieren versie van de dorpswandeling beschikbaar.