Omgevingsvisie van de Fryske Marren

Het afgelopen jaar sprak de gemeente met honderden inwoners, ondernemers en instellingen over wat u van waarde vindt in de gemeente. Maar ook waar u vindt dat er actie ondernomen moet worden. Alle reacties zijn inbreng voor de Omgevingsvisie De Fryske Marren.

De afgelopen weken legde de gemeente de samenvatting van de reacties voor tijdens drie avonden in Lemmer, Balk en Joure. Leden van PB zijn aanwezig geweest in Joure. Inwoners zijn van harte uitgenodigd om nog tot en met 30 november te reageren.
 
Voor meer informatie van de gemeente en om te reageren: klik hier
 

Wat is de Omgevingsvisie?

In de Omgevingsvisie omschrijft de gemeente samen met de inwoners wat zij belangrijk vinden aan de leefomgeving en leefbaarheid in de gemeente. De Omgevingsvisie is een instrument uit de Omgevingswet. Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Elke gemeente moet daarom aan de slag met een Omgevingsvisie. Daarnaast worden er ook provinciale en een landelijke Omgevingsvisie opgesteld. De Omgevingsvisie De Fryske Marren wil de gemeente samen met de inwoners opstellen.